تقدیم به تو ، ای معلم ، ای مظهر دانایی و بصیرت
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٧ : توسط : وبلاگ نویس فرهنگی

  خدمت به تو خدمت به تمام فضائل است. خدمت به تو خدمت به حس پریدن است، خدمت به خوب دیدن و خوب شنیدن است. اما هزاران امید و نوید خوبان، گرد ملال بر رخسار دانش افروزت نشانده اند. چه نام های تو را چه باک، که تو معلم امید و بشارتی. ای ابر پرسخاوت دانش! باز هم فرو ببار و دل به روز هایی ببند، که نهال هایی را که در زمین و دانایی به دست تدبیر و مراقبت خون دل کاشتی ثمر دهند. این برترین پاداش معلمی است. 

  آنکس که شایسته ترین است منتخب الهی برای تعلیم و تربیت انسان است، و چه کسی شایسته تر از استادی که خود می سوزد تا باور کند ضمیر خام جوانی که قدم در راه آموختن و دانایی نهاده است؟ و من مفتخرم که شاگرد استادی استاد، و دانایی دانا هستم و بر خود می بالم.

                   * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *