عفاف در سیره ی بزرگ بانو ی اسلام حضرت زهرا ( س )

عفاف ، عزتمندی وآراستگی

عفاف یک حالت روحی وفضیلت اخلاقی است که سبب می شود انسان اندام ظاهری خودراوسیله ی خودنمایی وجلب توجه دیگران قرارندهد واجازه ندهد ناپاکان ازاواستفاده کنند . انسان عفیف حیادارد وارزشهای والای اومی تواندتحسین واحترام دیگران رابرانگیزد .انسان عفیف ُ آراسته است اما آراستگی اوبه گونه ای است که جسم اووسیله ی جلب توجه دیگران قرار نمی گیرد .
عفاف خصلت هرانسان بافضیلتیُ اعم اززن ومرداست.آما وجودآن درزنان ودختران ارزش بیشتروبرتری دارد .زن مظهر جمال خلقت است واین زیبایی هم درباطن وهم در ظاهراومتجلی است .احساسات لطیف زن که بیانگرزیبایی های درونی وی می باشند وهمچون سایه ی رحمت الهی ُ آرامش بخش کانون گرم خانواده است ُبازیبایی ظاهر اوعجین شده است .
آراستگی همراه باعفت وحیا نشانه ی شخصیت روحی ودرک متعالی فرداززندگی است .

فلسفه ی پوشش زن مسلمان

زن مسلمان ُ تجسم حرمت وعفت درجامعه است . حفظ پوشش به نوعی احترام گذاردن به زن ومحفوظ نگه داشتن وی از نگاه های شهوانی  است .
چنانچه زن حدود رارعایت ننمایدهربیماردلی به او طمع نموده وبانگاه آلوده اش حریم زن را
  می شکند. آن شخصیتی که بایدسالم بماند ونسل سالم تربیت کندُ تحت تاثیر دیده های آلوده به گناه به طرف شهوات سوق داده شده ودرنتیجه هویت واقعی اش رافراموش کرده درچنگال بیماردلان وهوسبازان گرفتار می آید وازمنش انسانیش سقوط کرده وبه غرقاب حیوانیت می رود .
میل به خودنمای وجلوه گری به مصالحی درسرشت زن نهفته است که بایددرمسیر درست وهدفی والا به کار گرفته شود ُ ثمرات مطلوبی خواهدداشت ودرجهت کمال اوکارآمد خواهدبودودرمسیر فراهم آوردن محیطی مناسب همراه بازندگیش ُ سودمند خواهد شد .
درکلام امام علی (ع) است : «زکات زیبایی ُ عفاف است . »
زیبایی برای زن ُ سرمایه است اما باید بجا مصرف شود وزکات جمال زن ُ حفظ عفاف وپوشش است .

سخنان حضرت فاطمه (س)

از فاطمه (علیها السلام) سخنان فراوانی بر جای مانده، که پاره‌ای از آنان مستقیماً از او نقل شده است و به نیکی می‌توان گوشه‌ای از علو مقام و ژرفای علم و معرفت او را در این کلمات دریافت و پاره‌ای دیگر نیز بواسطه او، از وجود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت گشته است که به نوبه خود بیانگر ارتباط نزدیک او با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و عمق درک و فهم فاطمه (علیها السلام) می‌باشد. در این مجال، جهت رعایت اختصار تنها به دو مورد از کلماتی که مستقیماً از فاطمه (علیها السلام) نقل شده اشاره می‌نماییم:
فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فرمود: هر کس عبادت خالص خود را به سوی پروردگار بالا بفرستد، خداوند برترین مصلحت خود را به سوی او می‌فرستد.

فااطمه زهرا (علیها السلام) در قسمتی از خطبه فدکیه می‌فرمایند: "پس خداوند ایمان را موجب پاکی شما از شرک، نماز را موجب تنزیه و پاکی شما از (آلودگی) تکبر، زکات را باعث تزکیه و طهارت روح و روان و رشد و فزونی در روزی، روزه را موجب پایداری اخلاص، حج را باعث استواری دین، دادگری و عدل را موجب انسجام و تقویت دلها، اطاعت و پیروی از ما را باعث نظم و آسایش ملت، رهبری و پیشوایی ما را موجب امان از جدایی و تفرقه، جهاد را موجب عزت و شکوه اسلام، صبر و پایداری را کمکی بر استحقاق و شایستگی پاداش، امر به معروف را به مصلحت عامه مردم، نیکی به پدر و مادر را سپری از خشم پروردگار، پیوند و پیوستگی با ارحام و خویشاوندان را موجب کثرت جمعیت، قصاص را موجب جلوگیری از خونریزیها، وفا به نذر را موجب قرار گرفتن در معرض آمرزش، پرهیز از کم فروشی را موجب عدم زیان و ورشکستگی، نهی از آشامیدن شراب را به خاطر پاک بودن از پلیدی، دوری جستن از قذف (تهمت ناروای جنسی) را انگیزه‌ای برای جلوگیری از لعن و نفرین، پرهیز از دزدی را موجب حفظ عفت و پاکدامنی قرار داد و خداوند شرک ورزیدن نسبت به خود را از آن جهت حرام فرمود که بندگان در بندگی خود نسبت به ربوبیت او اخلاص پیشه کنند، پس "از خداوند بدان گونه که شایسته است پرهیز داشته باشید و تقوا پیشه کنید و جز درحال مسلمانی از دنیا نروید." و خدا را در آنچه که شما را بدان امر می‌کند و آنچه که نهی می‌کند فرمان برداری کنید. زیرا "تنها بندگان دانا از خداوند خوف و ترس دارند."

الگوی زنان عالم

زیبا ترین غزل ناب هستی
رحمت خاص حق تعالی در این جهان ظلمانی مادی با خلق فاطمه زهرا سلام الله علیها دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در این غربت لامکان،نزول اجلال نمود و بدین ترتیب بوی بهشت در این جهان مادی قابل استشمام شد.
حضرت فاطمه سلام الله علیها در همه ابعاد گوناگون زن بودن،نمونه بود.مظهر یک دختر در برابر پدرش،مظهر یک همسر در برابر شوهرش،مظهر یک مادر در برابر فرزندانش و مظهر یک زن مبارز مسئول دربرابر زمان و جامعه اش.

حجاب وجذابیت زن

حضرت فاطمه (س) الگوی برتر بانوان در حجاب و عفاف است . 
حضرت زهرا (س) سر مشق و الگوی جهانیان در عبودیت به درگاه خداوند متعال، ایثار و گذشت معرفت، بصیرت، ساده‌زیستی، همسرداری و الگوی همیشگی ولایت‌مداری است.

حضرت فاطمه (س) جامع‌ترین الگوی رفتاری در حوزه حجاب و عفاف است و زنان مسلمان وظیفه دارند برای حضور در تمامی سطوح جامعه آن حضرت را الگوی خود قرار دهند.

تقید زنان به حجاب و پوشیدگی در خارج از محیط خانواده باعث افزایش میزان جذابیت آنان بویژه برای همسرانشان می گردد.
حضرت علی علیه السلام در تمثیل زیبایی زن را به شاخه گلی تشبیه فرمودند: "المرأة ریحانة" یک معنای این تشبیه این است که همان سان که گل تا زمانی که در پوششی چون کاسبرگ از انظار رهگذران مستور است،از دستبرد گل چینان و سایر حوادث نیز محفوظ می ماند و بعلاوه طراوت و شادابی خویش را حفظ می کند.ولی هرگاه از این پوشش به درآمد و در رهگذار عابرین به خودنمایی پرداخت،در معرض انواع و اقسام حوادث و آفات و آسیب های طبیعی و غیرطبیعی قرار خواهد گرفت و دیری نمی پاید که طراوت و شادابی خویش را از کف داده و بر اثر دست به دست شدن و سایر عوامل،رو در پژمردگی و پرپر شدن نابهنگام می نهد.زن نیز موجودی است که آفریدگار حکیم لطافت ها،ظرافت ها و زیبایی های گل گونه را در او به ودیعت نهاده است.مادام که در پوشش حجاب قرار گیرد،طراوت و شادابی و طبعا جذابیت خویش را نیز پاس می دارد.اما آن گاه که این پوشش و محافظ را از خویشتن فرو نهد،دست های تجاوزگر بسوی این گل ها دراز می شود و چه بسا در عنفوان جوانی به پژمردگی و بی نشاطی بگراید
.

نقش حجاب بر زن مسلمان

حجاب به زن استقلال ، عزت نفس ، احساس بی نیازی ، آرامش خاطروامنیت می دهد .

حجاب فکرواندیشه زن راازاشتغال دائم به ظاهرسازی وجلوه گری درمحیط جامعه آزاد می کندوبه اواستقلال فکروعملی  می بخشد.حجاب بهترین   وسیله آسایش،آرامش وسعادت است وباعمل به قوانین الهی است که فرد وجامعه می توانندازمواهب زندگی به بهترین نحو ممکن بهره می گیرد .

حجاب حصارزیبایی است دراطراف توکه ازگزند حوادث مصونت می دارد .                      
حجاب حریم مقدخلق شده ، گل سرسبد عالم خلقت ازدامان توپابه عرصه ی وجود می گذارد .
          
توکشتزار انسانیتی س وقلعه آرامش توست .
تو انسان پروری ودروجودت عالی ترین عواطف وصفات متعالی انسانی وجوددارد .
جسم توتنهاملاک ارزش وشخصیت تونیست ، خالق هستی پس از آنکه همه خوبی ها رادرجان و
  جسم توقرارداد پوششی برای جسم وجانت نهاد تا گنج های وجود تو بدست نااهلان غارت نشود .
حجاب پوشش جسم توست ، چرا که پیامبراکرم (ص) بادست مبارکش آن رابرای تو به ارمغان آورد ،
 تابا استفاده از آن به امنیت برسی  وبا وقار وآزادی درجامعه ظاهر شوی وجذابیت وجودت سبب نشود سودجویان جامعه حقیقت وجود توراتهدید نموده وآن رابه تباهی بکشانید              

حجاب صدف است وگوهر گران بهای آن را می شناسد .
باحجاب شدن یعنی به نمایش گذاشتن شخصیت واقعی زن
حجاب حفاظی براسرارحقیقت ذات توست که آن راپاس می دارد .
گنج وجودت تازمانی که درپوشش زیبای حجاب باشد ارزشمند است وطالبان حقیقی سرمایه ارزشمند عمرخویش رابه پای آن نثار می کنند وآن راگرامی می دارند .
حجاب پوششی است برجسم ، آرامشی است برروح ، بینشی است درچشم ، قدرتی است دراراده ، همتی است عالی ، قلعه ای نفوذناپذیر ، حریمی است مقدس ، استوانه ای است پابرجا ، پناهگاهی است امن ، خاری است درچشم دشمن ، اندوهی
  برقلب شیطان ، سپری است دربرابر تیرهای بلا ، آبی است برآتش ، امنیتی است برجامعه ف تمرکزی است درحواس ، اعتمادی است درزوجین ومهیمن خشم الهی است .
زن مسلمان زنی است که عظمت وشکوه خودرا درهمسروفرزندانش جلوه گرمی سازد وحضورش درجامعه همراه با وقار و عفاف است .

 حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی پوشیدگی

حجاب وعفاف کامل ، دستور وتوصیه ی خداوند مهربان به همه ی دختران وزنان باایمان است .

ای پیامبر ! به همسران ودخترانت وزنان مومنان بگو : جلباب های (روسری های بلند) خودرابرخویش فروافکنند  .این کاربرای این که شناخته شوند ومورد آزار قرار نگیرند بهتر است واگرتاکنون خطاوکوتاهی ازآن ها سرزده توبه کنند وخداوند همواره آمرزنده ی رحیم است .

دستور به حجاب وعفاف نه تنها یک ضرورت اجتماعی برای حفظ عفت جامعه است ، بلکه مهم ترین راه کار حفظ عفت ، کرامت وشخصیت انسانی زنان درعرصه های گوناگون می باشد .وپاره ی وجودرسول اکرم (ص) کامل ترین اسوه والگوی حیا ، عفت وحجاب است .

حضرت صدیقه طاهره درهمه ی صحنه های گوناگون اجتماعی حضور داشت ، اما باهمه ی این احوال ، عفاف وحجاب اودر اوج یگانگی وبی مثالی بود .

     چادر عــــــفتت از ، بــــــــــارقه ی نورخدا                   پرده ی عــــصمتت از ، اقمشه ی شهر قدم     

پـــاکی از پـــاکی تو آیه ی تطهیر تو بس             عــصمت ازعـــصمت تودست وبنانش به قلم   

 بهترین وسیله ، حجاب

حجاب یکی ازضروریات دین مقدس اسلام است . اگرکسی منکریکی ازضروریات دین شود درصورتی که انکار خداوند سبحان ورسول مکرم اسلام (ص) بازگرددمرتد وکافراست .آن چه درموردحجاب بایدمدنظرقرارگیرداین است که زن باپوشش ، هم خودراازخطرمصون می داردوهم جامعه راازفسادنجات می بخشد. زیرابی حجابی وبدحجابی باعث تحریک جوانان شده ، درنتیجه فجایع ناخوشایندی به وجود می آورد . پس زن ضمن حفظ حجاب ، باید ازهرگونه حرکت تحریک آمیز که موجب توجه بیگانه گردد ، اجتناب کند. بهترین وسیله برای پوشش ومستور بودن زن از نامحرم ، چادر است . رهبر معظم انقلاب فرمود : چادر بهترین نوع حجاب ، ونشانه ی ملی ماست .چادر لباس ملی واسلامی مورد علاقه زنان مسلمان ایران است.                                 

عفاف و حجاب از نظر حضرت فاطمه زهرا (س)

فاطمه (س) مظهر عفاف وتقوا، سرمشق وسرور تمامی زنان مسلمان است .

روزی پیامبر (ص) از صحابه پرسید : چه چیز برای زنان ازهمه بهتر است .

یاران ندانستند علی(ع)خدمت فاطمه(س) آمد.فاطمه(س) پاسخ داد:

ازهمه چیز بهتر این است که نه آن ها مردان راببینندونه مردان بیگانه آن هارا.

وچون علی (ع)بازگشت وپاسخ داد حضرت رسول (ص)فرمودند: چه کسی این پاسخ رابرای توبیان کرد؟ عرض کرد :فاطمه(س) وحضرت فرمود: او پاره تن من است .

زهرای اطهر این برترین الگوی زن

/ 0 نظر / 3 بازدید