مطهری زمان

   استاد مطهری شهید شد که ، اسلام های انحرافی و تحریف شده  و دروغین مثل اسلام آمریکایی و اسلام منافقان و اسلام فتنه گران را ، از اسلام ناب محمدی (ص) تمیز داده بود . به راستی مطهری های امروز چه کسانی هستند ، یا به تعبیری خون مرتضی مطهری در رگ های کیست ؟

   امروز هر کسی بی باکانه و خردمندانه و آزادانه و عاقلانه و خداپسندانه توام با بصیرت در مسیر شهید مطهری گام بر میدارد و در ولایت مداری و قبل از آن ، در ولایت پذیری سرآمد دوران خود است و حرفی برای گفتن دارد ، و حافظ و پاسدار خون شهیدان است و دشمنان ولایت فقیه را دشمنان خدا و رسول خدا می داند و علی وار و مالک گونه در برابر فتنه گران خصوصا مارقین و ناکثین و قاسطین معاصر می ایستد و علی زمان خود را تنها نمی گذارند ، مطهری دوران و زمان هستند .

*****

/ 0 نظر / 3 بازدید