ماه مبارک رمضان

رجب و شعبان از کوچه پس کوچه های امید دلمان گذشت و بر

 در و دیوار دیارها ، آمرزش و گاه ، حسرت پاشید

و

رمضان تازه نفس سفره اش را پهن می کند

و

ما محتاج تکه نان دعایتان هستیم .

                                            التماس دعا

/ 0 نظر / 7 بازدید