بیایید در ترسیم چشم اندازه آینده مطهر گونه باشیم

معلم ترسیم گر چشم انداز آینده

  آری آنجا یی که خط مقدم است و انسانها امانت.  مقام معلمی را این سَزَد که انسان امانت اوست آنجا که مهر با اشک درآمیزد پلک ها خم شود و   هق هق سینه را شاهد باشد و بی اختیاردست ها به یاری بشتابد تا درخلوت گاهدل اشک ها  با حرکت سینه تداوم یابد و دستها ناگهان به آسمان پر رمز و راز گشوده شود و لبها نجواگر خدایا خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین و الحمدوا... باشند. خدایا گر نبود لطف، رحمت و هدایت تو خود را در این بوستان نمی یافتم ونمی دانستم این چنین.

   می گویند مخلوقات عالم در مواقعی که نیازمند هستند از عمق وجود و از مرکزی ترین نقطه دید خود به طرف مقابل می نگرند و معرف نیاز خود می شوند گویی مقابل او نیاز او را می بیند راستی در مقام تعلیم و تربیت این معلم است می فهمد که نگاه فرزندان معصوم چه پیامی و نیازی را مطرح می سازند. پیام آنها مهر و محبت به مقام دوست داشتنی معلمان خویش است و نیاز آنها در هم آمیختن باورها، دانستنی ها و ذهنیت های خود با معلمان خویش است. آنجا که شاهد بر تأیید علوم خویش باشند. نظاره گر این صحنه های با عظمت با پرواز شادمانه ی روح و روان فرزندان، معلم است آیا همتایی در بین مسئولیت ها جزء این است که به این مقام معنوی و حیات علمی و تربیتی و ... دست یابد؟

  دست توانای معلم به هنگام اوج فکر، علم و دانش فراگیرانش امدادگر دستان آنهاست و چشمان او با مهر و محبت چشم های
همه ی مریدانش را در صحن تعلیم و تربیت می پاید این جا را باید نگریست و بر صاحبان این مقام معنوی و الهی آفرین و تبریک گفت و این یک ذره است و یک قطره و بس.
معرفی و تعریف مقام معلمی را باید در کلام گوهربار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه جستجو کرد که می فرمایند :

 نقش معلم در جامعه نقش انبیاست

وآنجا که رهبر فرزانه ی مان می فرمایند:

      چشم اندازآینده ی کشور به دست توانای معلمان ترسیم می شود.

این ها هر چه هست از عظمت خلقت اوست که فرمود :                      

اقرا بااسم ربک الذی خلق،

خلق الانسان من علق،

اقراٌ و ربک الاکرم، الذی علم الانسان مالم یعلم. " علق، ?-?"

بخوان بنام پروردگارت که جهانیان را آفرید، انسان را از خون بسته سرشت، بخوان! و پروردگارت کریمترین است همان که آموخت با قلم. آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست.
* .......................... * ........................ *

/ 0 نظر / 9 بازدید