بصیرت عاشوراییان زمان

 

 

      {  دانشجو   و  دانش آموز    مدرسه ی حسین (ع) }

 

حسین (ع)   پیامهای شفا بخشش را ، همه ساله بر بالهای سرخ شهادت می نویسد و

 

پیک های رهایی را بر موج های محرم و عاشورا سوار می کند .

مدرسه ی حسین ، مدرسه ی آراستن سپاهیان عقل است و رویارویی با سپاهیان جهل .

راهی که حسین (ع) در تعریف زندگی نشان داد ، راه حریت و عزت است ، و پرچمی که برافراشت ، فرا راه همه ی آزادی خواهان و عزت جویان تا قیام قیامت است .

مدرسه ی حسین ، احیای اسلام نبوی و اسلام علوی است  . مدرسه ای که اسلام حقیقی در آن جلوه دارد و تربیت شدگانش بینا ، دانا ، کریم ، عزیز ، آزاد از دنیا و مطیع خداوند سبحان و اهل شجاعت و استقامتند ، چنان که مربی اش جلوه ی تام این ویژگی هاست .

هرکه از آن دریای معرفت جرعه ای بیاشامد سرمست می شود و کرامت و عزت در او جلوه می کند ، که مدرسه ی حسین علیه السلام اتصاف به کمالات انسانی است .

با توجه به مشخصه های مدرسه ی حسین (ع) دانشجویان و دانش آموزان ما باید یا بینش و درایت کافی  خود       مبلغان و مروجان جان برکف مقاصد قیام آن بزرگوار باشند و مسوولیت   تحقق  امر به معروف و                نهی ازمنکر را که از  اساسی ترین اهداف این قیام است را به فراموشی نسپارند .

یادمان باشد که کربلائیان ؛ بلند قامتانی بودند ، آهنین اراده ، که به نماز سرخ جهاد ، قامت می بستند و به عشق سلام نهای ی شهادت ، قنوت سبز دعا می گرفتند ، اسماعیلیانبا اخلاصی بودند که در منای عشق ، قربانی می شدند و رزم عظیمشان  یاد آور بدر   و    احد بود .  

     

                   گاندی رهبر بزرگ هند گفته است :

                       من مبارزه را از شهیدان عاشورا آموختم .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید