نقش آمریکا در اهانت به ساحت مقدس آخرین کتاب آسمانی ( قرآن کریم )

 

اهانت به قرآن کریم نشانه ی

 هراس آمریکا از اسلام

و

کمال بی خردی صهیونیسم

مقام معظم رهبری در پیام روشنی بخش خود به مناسبت هتک حرمت قرآن کریم نکته سنجی‌های دقیقی در تبیین پدیداری این رویکرد نفرت انگیز مطرح فرمودند که در خور دقت است. علت پدیده قرآن سوزی و اهانت به ساحت مقدس قرآن چیست؟
از بازخوانی پیام مقام معظم رهبری نکات زیر در پدیداری این واقعه به خوبی واکاوی می‌شود.
1- امروز همه سران کفر و استکبار در برابر اسلام ایستاده‌اند.
2- قرآن سوزی یک مرحله از اسلام ستیزی به سرکردگی صهیونیسم و رژیم آمریکاست.
3- می‌خواهند ملت‌های مسلمان را از مسائل و تحولات دنیای اسلام و خاورمیانه غافل کنند.
4- اهانت به قرآن یک اقدام محاسبه شده از سوی مراکزی است که اسلام هراسی و اسلام ستیزی را در دستور کار دارند.
5- قرآن سوزی محصولی از اتاق فکرهای صهیونیست‌هاست.
چرا دشمن به این روز افتاده است؟ چرا دانش و دستاوردهای علمی غرب طی سه قرن اخیر عاجز از هماوردی فکری و نظری با اسلام و قرآن است؟چرا عقلانیت لیبرال در برابر عقلانیت اسلام فاقد یک رژیم علمی و منطقی است؟ واقعیت این است که غرب در تعامل با اسلام کم آورده است و کارش به فحش و ناسزا و اهانت و آتش زدن اندیشه وحیانی قرآن رسیده است. ملت‌های مسلمان باید خود را آماده شرایط حساس کنونی بنمایند. حال که غرب مواجهه فکری خود با اسلام را به"اندیشه سوزی" فرو کاهیده است، نخبگان دنیای اسلام و متفکران الهی اسلام باید فرصت "اندیشه سازی" را از دست ندهند. امروز غرب بیش از هر زمانی تشنه اندیشه‌های "وحیانی" بویژه اندیشه آسمانی قرآن است.
از این پس مسلمانان جهان به فهرست جنایات غرب بویژه آمریکا در دنیای متمدن امروز باید جرم و جنایت "قرآن سوزی"و اهانت به ساحت مقدس قرآن را بیفزایند. قرآن به عنوان کتاب آسمانی آخرین فرستاده الهی حاوی فرامین همه انبیای الهی از جمله حضرت مسیح(ع) است. کسانی که به این رویکرد زشت و نفرت انگیز رسیده‌اند می‌خواهند تعالیم همه انبیای الهی را به آتش بکشند. آنها به خدا و قیامت اعتقادی ندارند آنها نمی‌دانند آخرت خود را به آتش کشیده‌اند و این آتش افروزی دامنشان را در همین دنیا خواهد گرفت.مقام معظم رهبری با یادآوری نکاتی در پایان پیام خود قرآن سوزی را اثبات دشمنی استکبار با اسلام و قرآن تلقی فرمودند و دو نکته مهم را نیز مطرح فرمودند.
1- نزاع بین اسلام و مسیحیت طراحی دشمن است. پدیده قرآن سوزی ربطی به کلیسا و مسیحیت ندارد نباید مسلمانان به چنین دام خطرناکی بیفتند.
2- دولت آمریکا اگر صداقت دارد عوامل اصلی این جنایت را مجازات کند.
این دو نکته مشفقانه راه حل صلح آمیزی برای برون رفت از این فاجعه نکبت بار است.
مسلمانان به نکته اول و سران غرب بویژه آمریکا به نکته دوم باید توجه کنند تا جلوی فجایع دیگر را بشود با عقلانیت گرفت والا غرب باید منتظر خشم مقدس مسلمانان برای پاسخگویی به این جنایت باشند.
غرب با اهانت به قرآن پای در وادی آتش افروزی‌های جدید نهاده و به طور جدی صلح جهانی را تهدید می‌کند. آنها با این کار آتش به ریشه خود زده‌اند.
   

ایمان بشر قابل سوزاندن نیست


تلاش یک کشیش برای سوزاندن قرآن، نه تنها عواطف مذهبی مسلمانان را جریحه دار کرد، بلکه توهینی به همه ادیان ابراهیمی و توحیدی بود. به جرأت باید گفت، این حرکت ناجوانمردانه،زشت ترین اقدام علیه میلیونها دین باور خداپرست و محکوم به فناست.
باور این موضوع که بشر امروز در عصر فضا و فتح آسمانها دست به رفتارهای دوران جاهلی و بربریت بزند، بسیار دشوار است. اکنون با تأسفی دردانگیز از فاجعه ای می شنویم که فردی در جامه یک کشیش تصمیم گرفت تا در حادثه ای تأسف بار و تکان دهنده به باور خود، قرآن سوزان به راه اندازد، در حالی که در قرآن 11 بار نام مسیح، 34 بار نام حضرت مریم، 23 بار نام عیسی، 3 بار نام روح ا...، 5 بار نام نصاری و انبوهی از نامهای خداوند متعال آمده است.
کتاب سوزان به دورانی تعلق دارد که جاهلیت و بربریت بیداد می کرد. پیش از عصر روشنایی و دگرگونی که جاهلان به باور غلط خود گمان می کردند با به آتش کشاندن جلوه های فرهنگ مانده از دوران بیداری، اندیشه بشر را به محاق می کشانند، در حالی که ایمان هرگز ازفطرت آدمی پاک نمی شود و قابل سوزاندن نیست..

/ 0 نظر / 10 بازدید