بصیرت از دیدگاه مقام عظمای ولایت خامنه ای کبیر

بصیرت ( 6 )

اگر بصیرت نباشد ؛

* انسان ولو با نیت خوب ، گاهی در راه بد قدم می گذارد .

*ممکن است در محاصره ی دشمن واقع شوید .

* ممکن است راه را عوضی بروید .

*ممکن است دشمن بر شما مسلط شود .

 

بصیرت ( 7 )

بصیرت در چه مواردی لازم است ؛

* بصیرت در هدف .

* بصیرت در وسیله .

* بصیرت در شناخت دشمن .

* بصیرت در شناخت موانع راه .

* بصیرت در شناخت راه های جلوگیری از این موانع و برداشتن موانع .

 

بصیرت ( 8 )

ویژگی های دشمنی دشمن ؛

* منادی وحدت را نشانه می گیرد .

* عامل گسترش فکر انقلاب و پای بندی به مبانی نظام را از سر راه بر می دارد .

* در دشمنی خود ، شیعه ، سنی ، کرد ، فارس ، ترک و بلوچ نمی شناسد .

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید