بصیرت از دیدگاه مقام عظمای ولایت ( خامنه ای کبیر )

 

بصیرت ( 9 )

تفاوت جنگ نرم و جنگ نظامی

 در جنگ نظامی :

1 - دشمن سنگرهای مرزی را نابود می کند .

2 - دشمن سعی می کند مراکز مرزی ما را منهدم کند تا بتواند

 در مرز نفوذ کند .

در جنگ نرم :

1 - دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می آید که آن ها را

منهدم کند .

2 - دشمن به سراغ ایمان ها ، معرفت ها ، عزم ها ، پایه ها و

ارکان اساسی یک نظام و یک کشور می آید که دین را منهدم

کند .

  و . . . 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید