معلم نقش آفرین است

   بشر امروزی باید به ارزش معلم پی ببرد، تا حیات بشر نفس تازه داشته باشد. چون نقش معلم در جامعه نقش انبیا است. و دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند. اگر می بینید که امیر مومنان، مولای متقیان علی (ع ) می فرماید:

 "من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً"

هرکس چیزی به من بیاموزد، مرا غلام خویش کرده است.

   این بیان برای ما درس است تا معلمان، قدر خود را بدانند و تشخیص دهند که چقدر وجود آنها در سرنوشت یک ملٌت موثٌر است.

                       * ---------------------------------*

/ 0 نظر / 8 بازدید